สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Training Managers Course (TMC EN): Virtual Classroom

COURSE GOAL

The TMC course addresses the operational aspects of managing an
aviation training organization that meets the required standards of
operation, training delivery, and quality management. It will enable
the participants to apply the ICAO training organization assessment
guidelines in order to prepare their training organization to meet and
maintain operational and quality standards for ICAO recognition.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Identify requirements for the establishment of an aviation training organization;
  • Evaluate the level of compliance of a training organization with ICAO provisions; and
  • Develop an action plan to ensure compliance of a training organization with relevant
    international requirements.

 

TARGET POPULATION

Those who are responsible for establishing, managing, or operating an aviation training organization,
including current and future training:

  • Directors;
  • Managers;
  • Heads of departments; and
  • Operations managers.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 5 Days / 26 Hours
Delivery Mode: Virtual Classroom
Language of Instruction: English

 

ENTRY REQUIREMENT

Current or future management responsibility or decision authority within the training organization.

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Training Managers Course (TMC EN): Virtual Classroom
Duration: 5 Days / 26 Hours
Fees:

THB 32,000

USD 1,100

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)