สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Training Developers Course (TDC EN)

COURSE GOAL

The TDC is the core training activity of the ICAO TRAINAIR PLUS Programme (TPP).

It provides the core skills to consolidate the implementation of the Programme among civil aviation training centres (CATCs), through the creation of well-trained professional teams of course developers.

The course will train civil aviation course developers to design and develop Standardized Training Packages (STPs) according to the TRAINAIR PLUS competency-based training methodology, by either upgrading existing conventional courses, or creating a new STP.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Conduct a preliminary study;
  • Conduct a job analysis;
  • Conduct a population analysis;
  • Design the curriculum;
  • Design the modules;
  • Establish validity and reliability of tests;
  • Establish validity of a training course.

 

TARGET POPULATION

  • Experienced civil aviation course developers, instructors, and aviation professionals who are dedicated to the development and implementation of competency-based training programmes, that comply with ICAO’s training methodology standards.
  • Training managers, supervisors, and professionals who wish to acquire course development skills in order to further support their training organization.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 10 Days / 60 Hours
Delivery Mode: Classroom
Language of Instruction: English

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Training Developers Course (TDC EN)
Duration: 10 Days / 60 Hours
Fees:

THB 66,000

USD 2,100

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

13-24 January 2025

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)