สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: State Safety Programme (SSP EN)

COURSE GOAL

The course will provide the managers and personnel within State Aviation agencies with the
competencies required to develop and implement State Safety Programmes in their States
as per ICAO Annexes and applicable State’s rules.

 

COURSE OBJECTIVE

Upon completion of the course, participants will be able to:

 • provide recommendations for the SSP legal and institutional framework;
 • develop the Plan for SSP implementation;
 • develop the Plan for Safety Promotion;
 • use supporting tools and processes needed to enable safety data analysis;
 • develop processes with approprite tools for State Safety Risk management; and
 • establish mechanisms for State Safety performance management.

 

TARGET POPULATION

 • Managers and personnel within State Aviation agencies responsible for implementation and continuous
  improvement of the State Safety programme (SSP).
 • Personnel from the main technical divisions/sections/departments related to direct implementation and
  operation of the State Safety Programme (SSP).

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 6 Days / 36 Hours
Delivery Mode: Classroom
Language of Instruction: English

 

ENTRY REQUIREMENT

• Management experience in State’s CAAs
• College degree or equivalent qualifications (this is covered above)
• Successfully completed ICAO: Safety Management: Online
• Good oral and written command of the English language
• Computer literacy using contemporary software programs

To register for the ICAO: Safety Management: Online, please click HERE.

 

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: State Safety Programme (SSP EN)
Duration: 6 Days / 36 Hours
Fees:

THB 72,000

USD 2,450

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)