สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Oversight of Competency-based Training

COURSE GOAL

This course will provide Aviation Safety Inspectors (ASIs) with the knowledge, skills, and attitudes to conduct oversight for competency-based training and assessment programs in accordance with ICAO Annex 1, Doc 9868, Doc 9841, and Doc 9379.

 

COURSE OBJECTIVE

Upon successful completion of this course, trainees will be able to:

  • Conduct the formal application phase on the proposed CBTA programme
  • Review the proposed CBTA programme documentation
  • Approve the proposed CBTA programme
  • Set up a surveillance programme for approved CBTA programme

 

TARGET POPULATION

  • Aviation Safety Inspectors
  • Personnel of training organizations such as instructors, validators, and curriculum developers who need the training to develop CBTA programmes, in addition to Technical Managers in CAAs.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 5 Days / 22 Hours
Delivery Mode: Classroom
Language of instruction: English

 

ENTRY REQUIREMENT

  • Minimum of 2 years’ experience as an Aviation Safety Inspector (PEL, OPS, AIR, ANS or AGA)
  • Minimum of 2 years’ experience in training in aviation for personnel from training organizations

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Oversight of Competency-based Training
Duration: 5 Days / 22 Hours
Fees:

THB 80,000 / USD 2,750

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)