สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: COVID – 19 Aviation Safety Risk Management for CAAs (ASRM EN): Virtual Classroom

COURSE GOAL

Apply safety management principles to improve decision making to address COVID-19
challenges and support safe aircraft operations.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

 • Identify challenges for States throughout the COVID-19 pandemic
 • Apply a risk-based approach to support decision making to address the challenges faced by the
  COVID-19 pandemic
 • Apply safety management principles to maintain aviation safety during the pandemic and during
  the restart of aviation activities.

 

TARGET POPULATION

Aviation safety professionals involved in the management of aviation safety risks at the State level during the
COVID-19 pandemic working at:

 • Civil Aviation Authorities;
 • Regional Safety Oversight Organizations (RSOOs), including Cooperative Development of Operational
  Safety and Continuing Airworthiness Programmes (COSCAPs); and
 • ICAO technical staff supporting State safety programme (SSP) implementation.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 1 Day / 6 Hours
Delivery Mode: Virtual Classroom
Language of Instruction: English

 

ENTRY REQUIREMENT

Successfully completed review ICAO Webinar, Management of aviation safety risks related to COVID-19 for CAAs;
https://www.icao.int/Meetings/webinar-series/Pages/Risk-Assessment-during-COVID-19.aspx

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: COVID – 19 Aviation Safety Risk Management for CAAs (ASRM EN): Virtual Classroom
Duration: 1 Day / 6 Hours
Fees:

THB 11,000

USD 425

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)