สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: CAA Approval of Training Organizations: Virtual Classroom

COURSE GOAL

This course aims to provide the staff of Civil Aviation Authorities
with the necessary knowledge, skills, and attitudes to approve
Aviation Training Organizations within their States,
and monitor the requirements of the approval, based on the appropriate
ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) and national regulations.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

 • Identify the tasks executed by CAA ATO Office;
 • Determine training activities that require ATO approval;
 • Evaluate ATO Documents;
 • Carry out Training Organization Approval Inspection; and
 • Issue the appropriate ATO approval documents.

 

TARGET POPULATION

Primary Target Population:

 • Officers of CAAs responsible to assess and approve ATOs
 • Officers of CAAs responsible to perform continuous monitoring of ATOs

Secondary Target Population:

 • Directors, Heads of Training, Quality Manager, and other management officers within the
  training organization which need to understand CAA’s requirements and process of ATO
  recognition.
 • Training Managers of Aviation services providers who need to understand.
 • CAA’s requirements and process of ATO recognition.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 5 Days / 31 Hours
Delivery Mode: Virtual Classroom
Language of Instruction: English

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: CAA Approval of Training Organizations: Virtual Classroom
Duration: 5 Days / 31 Hours
Fees:

THB 43,500

USD 1,500

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)