สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. เปิดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตร On-the Job Training Instructor Refresher (OJTIR) (Virtual Classroom) รุ่นที่ ๕

ข่าวที่เกี่ยวข้อง