สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Repair Station

Repair Station DOA Certified NO.51/2559-2 Centurion Authorized Service Center

Tel: +66 3 252 2746  E-mail: jane_bangkok@hotmail.com