สบพ. รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุม การจราจรทางอากาศ จาก กพท.

สบพ. รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุม การจราจรทางอากาศ จาก กพท.

        นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิด “การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ” จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน สบพ. โดยมีกำหนดการเข้าตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร D สบพ. กรุงเทพฯ

 

CAAT Assesses CATC in Terms of License Certification Renewal for the Air Traffic Control Training Center.

 

     Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs and Acting President of CATC, presided over the event of “Assessment of license certification renewal for the air traffic control training center”, conducted by the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). The event was attended by CATC executives, lecturers, and staff, on June 8, 2020, at Building D, CATC, Bangkok. The CAAT’s assessment was scheduled to run from June 8-10, 2020. 

 

***********************************************

 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288