สบพ.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

สบพ.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

 

 

            นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

 

CATC Attends the Auspicious Ceremony, on June 3, 2020, to Wish Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana Excellent Health and Happiness on the Occasion of Her Majesty the Queen’s Birthday. 

 

    Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs, CATC, together with executives and chiefs working under the Ministry of Transport, attended the auspicious ceremony to write citations, give blessings and wish Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana excellent health and happiness, on June 3, 2020, which was Her Majesty the Queen’s Birthday. The ceremony was held at the Ministry of Transport, Bangkok.   

 

***********************************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288