สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการ และจัดทำการประเมินการจัดงาน การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี 2563 (SAREX 2020)

สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการ และจัดทำการประเมินการจัดงาน การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี 2563 (SAREX 2020)

 

        คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติมอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2563 (SAREX 2020)ในวันที่ 16-18 กันยายน 2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานร่วมพิธี  ในโอกาสนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับ และมีผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด และนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือนและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ร่วมงาน ณ ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี พลตำรวจโทวิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการฝึกซ้อมฯได้กล่าวบรรยายสรุปสถานการณ์การฝึกซ้อม จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจำปี 2563 (SAREX 2020) และชมการฝึกซ้อม

 

      โดยนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อทดสอบความพร้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอากาศยาน ทบทวนการปฏิบัติตามแผนของระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชน สร้างความเข้าใจถึงขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือเมื่อมีอากาศยานประสบภัย บูรณาการทดสอบประสิทธิภาพของข่ายการสื่อสารทั้งข่ายภายในประเทศและข่ายระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถเเละสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินต่อไป ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการฝึกสาธิตการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ การตั้งแสดงอากาศยาน ( Static Display) การอบรมวิชาการ การฝึก Table Top Exercise (TTX) การฝึกแก้ปัญหาตามสถานการณ์สมมติ (Scenario) อีกทั้งมีการเเลกเปลี่ยนข้อเสนอเเนะ เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ มาพัฒนาให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 

 

       สำหรับการฝึกซ้อมฯ ในครั้งนี้ สถาบันการบินพลเรือนได้รับมอบหมายให้เป็นคณะผู้จัดทำการประเมินผลการจัดการฝึกซ้อมฯ เพื่อประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางสำหรับการพัฒนาระบบการค้นหาฯ ของประเทศ และการจัดการฝึกซ้อมฯ ในครั้งต่อไป  นอกจากนั้น สบพ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรทางด้านการบินร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ฝึกเเบบ Robinson R-44 มาจัดเเสดง Static Display ให้เเก่ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม

 

         ในโอกาสนี้  นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน (ศฝบ.) เป็นผู้เเทน สถาบันการบินพลเรือนให้การต้อนรับคณะฯ และขึ้นรับโล่ที่ระลึกจากนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เเละนักศึกษา สบพ.


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288