สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 47

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 47

 

     พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร AIS Officer รุ่นที่ 47 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 7 คน เป็นทุนจาก สำนักงานการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

********************************


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288