สบพ. ร่วมงานทำบุญประจำปี สำนักงานบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ

สบพ. ร่วมงานทำบุญประจำปี สำนักงานบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ พลเรือเอก วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ  และประธาน กรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กองทัพเรือ (กพอ.ทร. ) เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปี สำนักงานบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ อาคารกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานกองทัพเรือ

 

********************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288