สบพ. ร่วมแสดงความยินดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

สบพ. ร่วมแสดงความยินดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 


         นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงคมนาคม กรุงเทพฯ

 

 

 

********************************************* 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288