สบพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน

สบพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน

 

 

         นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ นาวาอากาศตรี ดร.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ กรรมการผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายทินกร ชูวงศ์ กรรมการผู้แทน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ กรรมการผู้แทนกระทรวงคมนาคม ในโอกาสมาเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาระหน้าที่  แนะนำภารกิจการดำเนินงานของ สบพ. อีกทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนของกองวิชาต่าง ๆ ของอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน หลังจากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่ 3/2564 โดยมี พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

********************************************* 

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288