สบพ. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

สบพ. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

 สบพ. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

CATC Attends the Ceremony of Signing Names and Sending Blessing Words to Wish His Majesty the King Excellent Health and Happiness on the 2021 New Year Occasion.     

 

        เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564  นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ พระบรมมหาราชวัง

       ในโอกาสนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีในการนี้ด้วย

       On January 1, 2021, Mr. Chayatan Phromsorn, Permanent Secretary of the Ministry of Transport, led the team of executives from the Ministry of Transport to attend the ceremony of signing names and sending blessing words to wish His Majesty the King excellent health and happiness and show loyalty, on the 2021 New Year occasion. The ceremony was held at the Grand Palace.              

       On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, also attended the ceremony of signing names and sending blessing words to wish His Majesty the King excellent health and happiness and show loyalty.

     

 *********************************

 


Civil Aviation Training Center, Thailand
1032/355 Phaholyothin Road
Jompol Jatujak Bangkok 10900 
Tel. +66-0-2272-5741-4 
Fax +66-0-2272-5288