สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ศูนย์ทดสอบภาษา

สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย

ศูนย์ทดสอบภาษา
ICAO Language Proficiency Testing Center
Aviation Human Resource Building, 7th floor
Tel: +66 2 617 7115 and 02-2725741 ext. 3202  or  087-913-0553
E-mail: lptc@catc.or.th
เว็บไซต์ : Language Proficiency Test