สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Training Instructors Course (TIC) – Part 1: Online

COURSE GOAL

The TIC will enable participants to methodically prepare and conduct
training courses in accordance with ICAO’s Instructor Competencies
Framework and develop the required training strategies for the course
delivery. The TIC will train instructors to deliver Standardized Training
Packages (STPs) based on the TRAINAIR PLUS methodology, as well as
conventional courses.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

 • Prepare a training environment including facilities, equipment, and instructional aids;
 • Manage trainees by using effective training strategies;
 • Conduct training with a variety of instructional methods;
 • Perform trainee assessments appropriately, objectively, and correctly;
 • Perform course evaluations effectively; and
 • Complete training reports for course improvement.

 

TARGET POPULATION

 • Pre-service and in-service instructors with little or no formal training background.
 • Aviation training instructors and aviation professionals who are dedicated to the delivery of
  competency-based training programmes.
 • Subject matter experts and specialists who wish to upgrade their instructional competencies.
 • Current instructors who wish to refresh and upgrade their instructional competencies.

 

COURSE STRUCTURE

Duration:  30 Hours
Delivery Mode: Online
Language of Instruction: English

 

REMARK

This online course is a prerequisite of ICAO: Training Instructors Course (TIC) – Part 2.

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Training Instructors Course (TIC) – Part 1: Online
Duration: 30 Hours
Fees:

THB 17,000 / USD 500

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)