สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Safety Management (SM EN): Online

COURSE GOAL

This course provides theoretical principles related to the implementation of ICAO SARPs and fundamental concepts of Safety Management Systems (SMS) and State Safety Programs (SSP). This online course is a mandatory prerequisite for the Safety Management
for Practitioners (SMxP) course.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Apply the fundamental concepts and principles of aviation safety management;
  • Participate in the SSP/SMS implementation plans based on the frameworks provided in ICAO safety management Standards and Recommended Practices (SARPs), Annex 19 and guidance material, such as the Safety Management Manual, Fourth Edition – 2018; and
  • Participate in the resolution of safety-related issues by applying the required skills and knowledge associated with the key SSP/SMS processes

 

TARGET POPULATION

The training is most beneficial for those who work for a State regulatory body involved in the planning, development and implementation of State Safety Programmes, and for staff
who works for an aviation service provider involved in, the planning, development, and implementation of Safety Management Systems

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 13 Hours
Delivery Mode: Online
Language of Instruction: English

 

REMARK

This online course is a prerequisite of  ICAO: Safety Management for Practitioners (SMxP), and ICAO: State Safety Programme (SSP EN)

 

 

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Safety Management (SM EN): Online
Duration: 13 Hours
Fees:

THB 17,000 / USD 500

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)