สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ICAO: Personnel Licensing (PEL) System Part 1: Online

COURSE GOAL

The ITP-PEL online module aims to provide participants with
essential knowledge about personnel licensing system.

 

COURSE OBJECTIVE

After having successfully completed this course, the trainees will be able to:

  • Identify the essential components and processes of a PEL system
  • Describe the regulatory system governing PEL and the requirements of a PEL office
  • Describe the processing of licences, language proficiency requirements, and the examining
    principles of PEL

 

TARGET POPULATION

The training is most beneficial for personnel licensing staff, technical and administrative staff
supporting PEL.

Office in civil aviation organizations and safety inspectors overseeing the issuance of flight crew and
nonflight crew licenses from civil aviation administrations.

It will also benefit operations and airworthiness inspectors by enhancing their knowledge of personnel
licensing matters related to their safety oversight duties, which are cross-functional activities.

 

COURSE STRUCTURE

Duration: 15 Hours
Delivery Mode: Online
Language of Instruction: English

 

REMARK

This online course is a prerequisite of ICAO: Personnel Licensing System

รายละเอียดหลักสูตร

ICAO: Personnel Licensing (PEL) System Part 1: Online
Duration: 15 Hours
Fees:

THB 27,500 / USD 800

กรุณาใส่ชื่อหลักคณะ
กรุณาใส่ชื่อสาขาวิชา Please input branch name
This Course Flyer ดาวน์โหลด
ICAO Course Flyer ดาวน์โหลด

Register

Upcoming Class

On Request

Tel: +66 2 2726105

Email: itrain@catc.or.th

Line Official: iTrain@CATC (@cur3989v)