สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

ประกาศข่าวรับสมัครนักศึกษา

Just Click It

วิดีโอ สบพ.

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา/ฝึกอบรม
ข่าวเกี่ยวกับองค์กร
ประกาศ สบพ.
ประกาศและนโยบาย สบพ.
ข่าวประกาศรับสมัครงาน

📌 สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร ...

11 ตุลาคม 2565

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระค่าธรรมเนียม ...

30 มีนาคม 2565

อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน

อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของ สถาบันการบินพลเรือน