สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สโมสรนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน และ แผนกกิจการนักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันการบินพลเรือนทุกท่าน ร่วมรับชมกิจกรรม

“พิธีไหว้ครู สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2564”
📌ใน วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564
📌เวลา 09.00-12.00 น.
📌ในรูปแบบกิจกรรม ผ่าน Zoom Meeting

โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทาง
Qr Code ที่ให้ไว้ในโปสเตอร์ หรือ
Meeting ID : 910 127 6622
Passcode : catc2u

มาร่วมกันรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ และร่วมกันสืบสาน
ประเพณีอันดีงามที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมาช้านานกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง