สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Equipment

สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย