สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาคพื้น ประจำปี 2567

รับสมัครนักศึกษา 2567

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

รับสมัคร

ข่าวสารการสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รอบ : โควตา (Quota) รอบ 2 (รับสมัคร 14 ธ.ค 2565 - 31 ม.ค. 2566)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รอบ Quota (รับสมัคร 11 ต.ค 2565 - 1 ธ.ค. 2565)

หนังสือรับรองการสมัคร (สำหรับผู้สมัครโควตาประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน)

หมายเหตุ : ขอให้ผู้สมัครนำหนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาต่อฯ มายื่นพร้อมเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รอบรับตรง (รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 8 มีนาคม 2566)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น

รอบรับตรง on-site(รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 3 มีนาคม 2566)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น

รอบ Early Recruitment (รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น

รอบ Portfolio (รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 – 13 มกราคม 2566)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น

รอบโควตา (Quota) (รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566)

หนังสือรับรองการสมัคร (สำหรับผู้สมัครโควตาประเภทที่ 2 โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน)

หมายเหตุ : ขอให้ผู้สมัครนำหนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาต่อฯ มายื่นพร้อมเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา

การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรม
การบิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา2567 รอบ : รับตรง

(รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567)

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 2 : Quota & Portfolio

(รับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันพุธที่ 3 มกราคม 2567)

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : โควตา-ระดับบัณฑิตศึกษา (Master Degree-Quota)

(รับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : รับตรง On-site

(รับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567)

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ : โควตา (Quota)

(รับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและร่วมโครงการเปิดบ้านเตรียมวิศวกรรมการบินและทักษะช่างอากาศยาน รุ่นที่ 2

(รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 - 26 กันยายน 2566)

ระเบียบการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

รอบโควตา(Master Degree-Quota) (รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - 3 มีนาคม 2566)

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกทะเบียนและวัดผล 

สถาบันการบินพลเรือน ชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน

เบอร์โทรศัพท์: 02-272-5741-4 ต่อ 3620, 3621, 3622, 3623, 3624

เว็บไซต์: http://reg.catc.or.th

อีเมล: registrar@catc.or.th