สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลขั้นพื้นฐาน - สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) - Civil Aviation Training Center

สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 14 คน เป็นบุคลากรจากสังกัดกองโรงงานสรรพาวุธ 5 และกรมสรรพาวุธอากาศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ สบพ. ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

********************************