สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

ศิษย์ปัจุบัน