การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประจำปี 2563


1 2 2

   นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ประจำนายถาวร เสนเนียม) นำคณะที่ปรึกษา เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาระหน้าที่ แนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ และมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ สบพ. โดยมี พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สบพ. พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ
   สำหรับการตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายในการดำเนินงาน และแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา สบพ. ไปสู่ความยั่งยืน แก่สถาบันการบินพลเรือน ภายใต้แนวคิด "เชื่อมไทย เชื่อมโลก"