ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

วิสัยทัศน์

จำนวนเข้าชม: 34644
พิมพ์

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.