โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

จำนวนเข้าชม: 125
พิมพ์

    สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมจัดทำโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (นับจด) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ประเทศมีาสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.