ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา (เพิ่มเติม)

จำนวนเข้าชม: 608
พิมพ์

 รายละเอียดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562