ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตร สังกัดสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์

จำนวนเข้าชม: 763
พิมพ์