ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

คณะผู้บริหาร สบพ.

จำนวนเข้าชม: 3833
พิมพ์

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.