แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

ศูนย์ฝึกการบินแห่งที่ 2 (ขอนแก่น)

จำนวนเข้าชม: 24389
พิมพ์

ศูนย์ฝึกการบินขอนแก่น

การเดินทาง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 081-341-9557
โทรสาร 043-235-557

 ท่าอากาศยานขอนแก่น, ขอนแก่น

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

  16.46469,102.78396

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.