ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

TRAINER

จำนวนเข้าชม: 22355
พิมพ์

trainer01      trainer02       trainer03      trainer04

trainer05      trainer06       trainer07      trainer08

trainer09      trainer10       trainer11      trainer12

trainer13      trainer14       trainer15      trainer16

trainer17      trainer18       trainer19      trainer20

trainer21      trainer22       trainer23      trainer24

trainer25      trainer26       trainer27      trainer28

trainer29      trainer30       trainer31      trainer32

trainer33      trainer34       trainer35      trainer36

trainer37      trainer38       trainer39      trainer40

trainer41      trainer42       trainer43      trainer44

trainer45     

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.