แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

TRAINER

จำนวนเข้าชม: 21768
พิมพ์

trainer01      trainer02       trainer03      trainer04

trainer05      trainer06       trainer07      trainer08

trainer09      trainer10       trainer11      trainer12

trainer13      trainer14       trainer15      trainer16

trainer17      trainer18       trainer19      trainer20

trainer21      trainer22       trainer23      trainer24

trainer25      trainer26       trainer27      trainer28

trainer29      trainer30       trainer31      trainer32

trainer33      trainer34       trainer35      trainer36

trainer37      trainer38       trainer39      trainer40

trainer38      trainer42       trainer43

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.