แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

ศูนย์ฝึกการบิน (หัวหิน)

จำนวนเข้าชม: 61510
พิมพ์

ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

การเดินทาง

เลขที่ 66/96 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032-520-337
โทรสาร 032-520-146

 ท่าอากาศยานหัวหิน, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

  12.634758,99.951348

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.