แจ้งทุกท่านทราบ ขณะนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เป็น หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ ๐๙๗-๙๗๘๕๕๘๘

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนเข้าชม: 1730
พิมพ์

 


 

     รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2559

     รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ

     รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

     รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.