ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

ช่องทางการให้บริการแก่นักศึกษาในช่วงที่นักศึกษาเรียนออนไลน์ที่บ้าน

จำนวนเข้าชม: 343
พิมพ์

     แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน สร้างช่องทางการให้บริการแก่นักศึกษาในช่วงที่นักศึกษาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงบริการของแผนกกิจการนักศึกษาได้สะดวกและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 โดยนักศึกษาสามารถติดต่อใช้บริการผ่าน QR CODE โดยจะมีพี่ๆที่ดูแลงานส่วนนั้นๆ ตอบคำถามให้เลย

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.