ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

จำนวนเข้าชม: 16754
พิมพ์

 
สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบิน

    ด้วย แผนกวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำสรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการบินของ  ประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับ สบพ.และจักเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป...

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.