ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

ข่าวสารประจำปี 2559

จำนวนเข้าชม: 2641
พิมพ์


สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินของไทยที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. ประจำปี 2559

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.