ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

แบบฟอร์มความต้องการขอจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

จำนวนเข้าชม: 5006
พิมพ์

แบบฟอร์มความต้องการขอจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด


ด้วยงานห้องสมุด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมให้แก่ห้องสมุดและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน การค้นคว้าอ้างอิง และการปฏิบัติงาน

ทางห้องสมุดจึงใคร่ขอความร่วมมือกองวิชาฯ, กองฯ, สำนักฯ, และแผนกฯ กรอกแบบฟอร์มความประสงค์ที่จะจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอน หนังสือวิชาการ หนังสืออ้างอิงรายวิชา และหนังสือเสริมความรู้ทั่วไป รวมทั้งสื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ (ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากลิงค์ด้านล่าง)


แบบฟอร์มความต้องการขอจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.