ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

ข่าวสารประจำปี 2557

จำนวนเข้าชม: 2771
พิมพ์


สรุปข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการบินของไทยที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. ประจำปี 2557

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.