สถาบันการบินพลเรือน

จำนวนเข้าชม: 200730
พิมพ์

 

ที่ตั้งสถาบันการบินพลเรือน

การเดินทาง

1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 66-0-2272-5741-4 
โทรสาร 66-02272-5288
ช่องทางรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  สถานีหมอชิต
  สถานีจตุจักร
  
รถธรรมดา: 3, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 44, 52, 59, 63, 77, 90, 96, 104, 108, 122, 126, 134, 136, 138, 145, 182, 188
รถปรับอากาศ: ปอ.3, ปอ.28, ปอ.29, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.44, ปอ.59, ปอ.63, ปอ.77, ปอ.104, ปอ.126, ปอ.134, ปอ.138, ปอ.145, ปอ.157, ปอ.177, ปอ.502, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.510, ปอ.512, ปอ.517, ปอ.524, ปอ.529

  13.800647,100.553761

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.