เนื้อหา

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาด

จำนวนเข้าชม: 13619
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาด

 


 

ขายทอดตลาด
   

 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 รายการ และครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ ฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 รายการ

 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 145 รายการ และครุภัณฑ์ประเภทเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 รายการ

   
 

 
จำหน่ายแล้ว
 

 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 711 รายการ

 ประกาศประมูลขายทอดตลาดอะไหล่อากาศยานแบบ SEMINOLE จำนวน 453 รายการ

 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 204 รายการ

 ประกาศประมูลขายทอดตลาด BATTERY จำนวน 144 รายการ

 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 204 รายการ

 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 116 รายการ

 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 รายการ

 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 116 รายการ

 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 116 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 250 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 221 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบประเภทต่างๆ จำนวน 430 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 45 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 21 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 243 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 794 รายการ

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 633 รายการ (ลว. 20 ธ.ค.60)

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 633 รายการ (ลว. 20 ต.ค.60)

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 19 รายการ

ประมูลขายทอดตลาดอุปกรณ์การฝึก ATC Tower Simulator จำนวน 71 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาด จำนวน 233 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 58 รายการ

ประมูลขายทอดตลาดอุปกรณ์การฝึก ATC Tower Simulator จำนวน 71 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 162 รายการ และ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 58 รายการ

ประมูลขายทอดตลาดอากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 10 ลำ

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องยนต์เครื่องบิน จำนวน 1 รายการ

ประมูลขายทอดตลาด 1.อุปกรณ์การฝึก ATC IFR Simulator จำนวน 4 รายการ 2. อุปกรณ์การฝึก ATC Tower Simulator จำนวน 71 รายการ 3.อุปกรณ์การฝึก ATC Radar Simulator And CPDLC จำนวน 214 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 328 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องยนต์เครื่องบิน จำนวน 8 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาด 1.ครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 85 รายการ 2.ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 รายการ 3.ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 114 รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 216 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 218 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 1,343 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 115 รายการ และอะไหล่อากาศยานแบบต่างๆ ที่ใช้งานแล้ว จำนวน 44 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ไม่ใช้งาน จำนวน 60 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 1 รายการ และใบพัดอากาศยาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 192 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆที่ไม่ใช้งาน จำนวน 128 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งาน จำนวน 179 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ไม่ใช้งาน จำนวน 234 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ไม่ใช้งาน จำนวน 191 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่ไม่ใช้งาน จำนวน 83 รายการ

ประกาศประมูลขายทอดตลาดอากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 4 รายการ
ประมูลขายทอดตลาดอากาศยานที่ไม่ใช้งาน (Beechjet 400A)