เนื้อหา

ประมูลขายทอดตลาดอากาศยานที่ไม่ใช้งาน

จำนวนเข้าชม: 2999
พิมพ์

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดอากาศยานที่ไม่ใช้งาน

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดอากาศยานที่หมดความจำเป็นในการใช้งานประเภทเครื่องบินแบบ Beechjet 400 A  จำนวน 1 ลำ พร้อมอะไหล่ จำนวน 4 รายการ เครื่องมือพิเศษ จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดการขายทอดตลาด ดังนี้

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.