ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

แบบฟอร์มการชำระเงินของนักศึกษา รอบ โควตา ที่เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

จำนวนเข้าชม: 276
พิมพ์

     

      ขอให้นักศึกษา รอบ โควตา ที่เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน "ค่าฝึกอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ" โดยสามารถชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2564

       ใบแจ้งการชำระเงิน

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.