ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา  2564 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

จำนวนเข้าชม: 3290
พิมพ์

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน

ประจำปีการศึกษา 2564

รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

-----------------------

               ด้วย สถาบันการบินพลเรือน กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดังนี้


 

 

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.