ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

กำหนดการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนเข้าชม: 334
พิมพ์

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก


         รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2563

              กำหนดการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รอบที่ 1

              รายชื่อนักศึกษาเข้าค่าย โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รอบที่ 1 

         รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2563

              กำหนดการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รอบที่ 2 

              รายชื่อนักศึกษาเข้าค่าย โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รอบที่ 2 

 

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.