ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

โครงสร้าง สบพ.

จำนวนเข้าชม: 53339
พิมพ์

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.