ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

เนื้อหา

แผนกกิจการนักศึกษา

จำนวนเข้าชม: 2566
พิมพ์

แผนกกิจการนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แผนกกิจการนักศึกษา ให้นักศึกษาและบุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสารต่อไป

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.