ประกาศ แจ้งเลื่อนวันในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

ICAO TRAINAIR PLUS / Training Developers Course No. 2

Hits: 6641
Print

The Civil Aviation Training Center (CATC), Thailand has agreed by the International Civil Aviation Organization (ICAO) Headquarter, Canada to conduct the ICAO TRAINAIR PLUS / Training Developers Course No. 2 from 11 - 22 November, 2013. The Course will be conducted by Mr.Fernando Marrero de Armas, ICAO Accredited Instructor from Spain. For the course details, please contact Ms.Puangrat Pisutthinantakun, Chief of Aviation Human Resource Developemnt Center Tel. +66 2272 6105 or Email: puangrat@catc.or.th or http://www.icao.int/safety/TrainairPlus/Pages/Sechedule2012.aspx

Copyright ©2012 CIVIL AVIATION TRAINING CENTER . All rights reserved.